Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
108-10-1 4- Methylpentan- 2- One CH3COCH2CH(CH3)2 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
108-10-1 Hexone CH3COCH2CH(CH3)2 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
108-10-1 Isobutyl methyl ketone CH3COCH2CH(CH3)2 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
108-10-1 Mikb CH3COCH2CH(CH3)2 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.