Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
108-94-1 Anone C6H10O A DM ou MC M9200 M9300
M6400E M6400 M6300 M6200 JUPITER M6100
M9000EA2_ M9000A2_ 
M6000EA1 M6000A1 
25 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.