Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
109-89-7 Diethamine (C2H5)2NH K + 450 MC M9200 M9300
M9000EK2_ M9000A2B2E2K2 
10 ppm
109-89-7 N-Ethylethanamine (C2H5)2NH K + 450 MC M9200 M9300
M9000EK2_ M9000A2B2E2K2 
10 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.