Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
111-15-9 2- ethoxyethyl acetate CH3COOCH2CH2OCH2CH3 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
1 ppm
111-15-9 Ethylene glycol monoethyl ether acetate CH3COOCH2CH2OCH2CH3 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
1 ppm
111-15-9 Ethylene glycol monoethyl ether acetate CH3COOCH2CH2OCH2CH3 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
0,5 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.