Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
123-31-9 1,4-benzenediol C6H4(OH)2 A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
2 mg/m3
123-31-9 1,4-dihydroxybenzene C6H4(OH)2 A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
2 mg/m3
123-31-9 Hydroquinone C6H4(OH)2 A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
2 mg/m3
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.