Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
123-42-2 2-Methyl-2-Pentanol-4-One CH3COCH2C(CH3)2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
123-42-2 4- hydroxy- 4- methyl- pentan- 2- one CH3COCH2C(CH3)2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
123-42-2 4-Hydroxy-4-Methyl-2-Pentanone CH3COCH2C(CH3)2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
123-42-2 Diacetone CH3COCH2C(CH3)2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
50 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.