Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
123-91-1 1,4- dioxane, tech. Grade C4H8O2 A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
10 ppm
123-91-1 Diethylene ether C4H8O2 A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
10 ppm
123-91-1 P-Dioxane C4H8O2 A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
10 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.