Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
1333-82-0 Chromic acid (cro3) CrO3 BE + P3 MC M9200 M9300
M9000EABE2P3 M9000A2B2E2K2P3
0,05 mg/m3
1333-82-0 Chromic anhydride CrO3 BE + P3 MC M9200 M9300
M9000EABE2P3 M9000A2B2E2K2P3
0,05 mg/m3
1333-82-0 Chromic oxide CrO3 BE + P3 MC M9200 M9300
M9000EABE2P3 M9000A2B2E2K2P3
0,05 mg/m3
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.