Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
141-43-5 2- aminoethanol NH2CH2CH2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
3 ppm
141-43-5 2-aminoethanol NH2CH2CH2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
3 ppm
141-43-5 2-Hydroxyethylamine NH2CH2CH2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
3 ppm
141-43-5 Beta-Aminoethyl alcohol NH2CH2CH2OH A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
3 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.