Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
141-78-6 Acetic ester CH3COOC2H5 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
400 ppm
141-78-6 Acetic ether CH3COOC2H5 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
400 ppm
141-78-6 Ethyl acetate CH3COOC2H5 A MC M9200 M9300
M9000EA2_ M9000A2_ 
400 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.