Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
75-07-0 Acetaldehyde CH3CHO AX MC M9200 M9300
M9000EAX_ 
100 ppm
75-07-0 Acetic aldehyde CH3CHO AX MC M9200 M9300
M9000EAX_ 
100 ppm
75-07-0 Ethanal CH3CHO AX MC M9200 M9300
M9000EAX_ 
100 ppm
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.