Delta Plus

Wyszukiwarka masek i filtrów chroniących drogi oddechowe

 

Etapy wyboru środka ochrony dróg oddechowych: 1 Obecność lub brak O2, 2 Identyfikacja substancji, 3 Stężenie

 

filtry rodzaj ochrony Nr ref. maski Nr ref. filtra graniczny poziom oddziaływania (GOP)
87-86-5 2,3,4,5,6-pentachlorophenol C6Cl5OH A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
1 mg/m3
87-86-5 PCP C6Cl5OH A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
1 mg/m3
87-86-5 Penta C6Cl5OH A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
1 mg/m3
87-86-5 Pentachlorophenol C6Cl5OH A + P3 MC M9200 M9300
M9000EA2P3 M9000A2P3
1 mg/m3
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce masek chroniących drogi oddechowe są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w laboratorium.